Huishoudelijke hulp opnieuw ter discussie

Tientallen gemeenten in het nauw door uitspraak Raad van Beroep

De raad bepaalde begin deze maand dat een inwoner van de gemeente Steenbergen recht heeft op een vastgesteld aantal uren hulp. De algemene belofte van ‘een schoon en leefbaar huis’ is niet voldoende, oordeelde de raad.

Volgens jurist Kevin Wevers, die de zaak aanspande namens een patiënt met astma en COPD uit Steenbergen, maakt ruim een derde van de 380 Nederlandse gemeenten gebruik van de zogenaamde ‘resultaatgerichte indicaties’. Die zijn veel hulpbehoevenden een doorn in het oog. Nu moeten zij vaak met de door de gemeente gecontracteerde zorgaanbieder in discussie: wanneer is een huis schoon en leefbaar?

,,Wij krijgen hier veel ontevreden mensen over aan de telefoon”, zegt ouderenbond KBO-PCOB, die de uitspraak van de CRvB ‘fantastisch nieuws’ en ‘een einde aan de onzekerheid’ noemt.

Ook Maureen van der Pligt van de FNV is ‘dolblij’, zowel voor ontvangers van huishoudelijke hulp als voor het personeel van zorgaanbieders. ,,Zorgaanbieders zijn commerciële partijen. Met dit soort afspraken zullen zij altijd de insteek hebben om in zo weinig mogelijk tijd het afgesproken resultaat te behalen. Dat zorgt ervoor dat thuishulpen het werk vaak niet afkrijgen in de tijd die ze van hun baas krijgen. Daardoor zijn cliënten weer ontevreden over het resultaat.”

Bron: Algemeen Dagblad 28-10-2018

 

Lidmaatschap Patiëntenvereniging wellicht vergoed door uw Zorgverzekering

Een aantal patiëntenorganisaties heeft met verschillende zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de vergoeding van het lidmaatschap voor patiëntenverenigingen voor hun leden. U kunt dit navragen bij uw patiëntenvereniging.

Bijvoorbeeld:

Product: Vergoeding lidmaatschap patiëntenvereniging

 • De Amersfoortse Optimaal:  100%  Voorwaarde hierbij is: De patiëntenvereniging is aangesloten bij een landelijk of regionaal patiënten- en consumentenplatform.
 • De Friesland AV Optimaal Max. € 25,- per kalenderjaar U heeft recht op een vergoeding voor het lidmaatschap van een patiëntenvereniging die is aangesloten bij de Patiëntenfederatie Nederland, Landelijk Platform GGz (LPGGz) of ieder(in).
 • Delta Lloyd Delta Lloyd Comfort 100% Vergoeding van de contributie en/of het inschrijfgeld van één of meer patiëntenverenigingen en/of een kruisvereniging of thuiszorginstelling.
 • Delta Lloyd Top 100% Vergoedinbg van de contributie en/of het inschrijfgeld van één of meer patiëntenverenigingen en/of een kruisvereniging of thuiszorginstelling

Welkom bij de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein op 11 april

Op dinsdag 11 april 2017 van 19.45 tot 22.00 uur bent u van harte welkom tijdens de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein in een vergaderruimte van Crimpenersteyn, Zandrak 66, 2924 BC Krimpen aan den IJssel.

De Adviesraad Sociaal Domein behandelt de volgende agendapunten:

 • Raadsinformatiebrief oprichten Basisteam Complexe Volwassenen Zorg
 • Aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer
 • Kracht van Krimpen 24 juni
 • Stand van zaken Sociaal Domein

Meer informatie

Afdeling Samenleving van de gemeente Krimpen aan den IJssel: Irma Remeeus, telefoon: 06-24837703, e-mail: irmaremeeus@krimpenaandenijssel.nl.

Vergadering van Adviesraad Sociaal Domein op 31 januari

Op dinsdag 31 januari 2017 van 19.45 tot 22.00 uur bent u van harte welkom tijdens de vergadering van de Adviesraad Sociaal Domein in De Tuyter.

De Adviesraad Sociaal Domein behandelt de volgende agendapunten:

 • Jaarplan 2017
 • Beleidsregel taaleis
 • Notitie verrekening vaste lasten met uitkering
 • Stand van zaken Sociaal Domein

U bent van harte welkom om als toehoorder op de publieke tribune aanwezig te zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de afdeling Samenleving van de gemeente Krimpen aan den IJssel, Irma Remeeus, telefoon: 06-24837703, e-mail: irmaremeeus@krimpenaandenijssel.nl.