Marco Oosterwijk (SGP) voorgedragen als wethouder Ridderkerk

Marco Oosterwijk (42) is door de SGP aangedragen als de nieuwe wethouder in Ridderkerk. Als de gemeenteraad instemt met de voordracht volgt de Krimpenaar Volbregt Smit op die vanwege gezondheidsproblemen per half februari zijn functie zal neerleggen.
Oosterwijk was ruim elf jaar politiek actief in Krimpen aan den IJssel. Hij zat tussen 2007 tot 2014 in de gemeenteraad waarna hij toetrad tot het college. Vier jaar lang was Oosterwijk verantwoordelijk voor onder andere jeugdzorg en Wmo, de kwaliteit van de buitenruimte, economische zaken, milieu en duurzaamheid en verkeersveiligheid. Toen in 2018 na de verkiezingen de SGP niet in het college kwam, werd hij weer raadslid, tevens fractievoorzitter van de SGP.

Het bestuur van de Krimpense afdeling van de SGP erkent dat ze Oosterwijk niet graag ziet vertrekken, maar gunt hem de stap naar de gemeente aan de overzijde van de rivier. Zelf kijkt hij vooral met dankbaarheid terug op zijn jaren in plaatselijke politiek. “Het dienen van het publieke Krimpense belang heeft me al deze jaren energie gegeven, immers alles wat ik mocht doen was in het belang van alle Krimpense inwoners en ondernemers. Het raadslidmaatschap en het wethouderschap waren voor mij een groot voorrecht: ik wil iedereen graag bedanken voor het mogelijk maken daarvan.”

bron: het Kontakt