Samenstelling

Invloed op de Wet maatschappelijke ondersteuning,
de Jeugdhulp en de Participatiewet.
.
De gemeente Krimpen aan den IJssel wil inwoners actief betrekken bij het vormgeven, uitvoeren
en evalueren van het beleid in het Sociaal Domein. Daarom is in 2007 besloten een adviesraad in  te stellen van 12 leden plus een onafhankelijk voorzitter.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd op beleidsmatig niveau over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen).
Het is belangrijk dat deze adviesraad uit een groep mensen bestaat, die de Krimpense samenleving breed vertegenwoordigt.

 

 

M. Clement (Margriet) .
B. Prins (Bart) .
P. Coté (Philp) (voorzitter) De adviesraad sociaal domein, gevoed door ervaringen van betrokkenen, adviseert het gemeentebestuur over de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015. Door mijn werk als juridisch adviseur privacy weet ik hoe groot de rol van de gemeente in het sociaal domein is geworden als gevolg van deze wetten. Ik vind het belangrijk dat het sociaal beleid van de gemeente Krimpen aan de IJssel en de uitvoering daarvan zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de burgers. Samen met de andere leden van de adviesraad sociaal domein wil ik het gemeentebestuur vooral daarover adviseren.
IMG_0692E.P. Ruit (Bert) De zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten verandert. Vanuit de betrokkenheid van de kerken op deze thema’s wil ik namens de kerkelijke gemeenten in Krimpen a/d IJssel meedenken en adviseren in het gemeentelijke beleid rond het Sociaal Domein.
IMG_0691J.H. Stam (Jan) Doordat de overheid steeds meer neerlegt bij de gemeenten en waarschijnlijk met minder geld, is het van groot belang dat de gelden goed worden ingezet en bij de juiste personen terecht komen. Ik hoop in de adviesraad hierin een bijdrage te kunnen leveren.
IMG_0690E. van der Steen (Emile) In mijn werk voor een Rotterdamse Welzijnsorganisatie heb ik dagelijks te maken met de uitvoering en de effecten van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. In de Adviesraad Sociaal Domein kan ik die kennis inzetten voor de Krimpense gebruikers.
 H.A. Veenema (Herman) (secretaris) Ik wil als secretaris bijdragen aan het goed functioneren van de adviesraad. Zal me daarvoor inzetten. Het is belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor diegenen, die dat nodig hebben en hoop dat we met onze raad aangeven, wat belangrijk is en er in ons mooie dorp een goed leefklimaat is voor alle inwoners.
M. Baltissen (Mathieu)  

S. Maghroud (Sakina)  .

A. Mastenbroek (Anja) Sinds april 2017 ben ik lid van de adviesraad. Ik vertegenwoordig geen organisatie, maar kom in mijn functie als zelfstandig Mantelzorgmakelaar alle facetten van het sociaal domein in de praktijk tegen. Ook ben ik mantelzorger en beschermingsbewindvoerder voor mijn hoogbejaarde moeder. In het verleden ben ik actief geweest in de lokale politiek..

IMG_0695C. ter Woort (Christa)  “Doordat de verantwoordelijkheid voor het Sociaal domein nu bij de gemeente ligt is het van belang dat de beschikbare financiële middelen optimaal worden ingezet. Ik vind het daarom belangrijk om mij in te zetten en mee te denken. Door onafhankelijk lid te zijn van de Adviesraad ben ik in de gelegenheid om op deze manier gevraagd en ongevraagd te kunnen adviseren over het gemeentelijke beleid op het gebied van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet.”
  
IMG11_0682M. Kerkmans (Monique)   Sinds juni 2015 lid adviesraad sociaal domein. Het spreekt mij aan mee te denken en advies te geven inzake ons als Adviesraad aangaande onderwerpen. Tijden veranderen en er komt meer verantwoordelijkheid bij de gemeente. Dus is het ook wenselijk daarbij mee te denken. Mijn specialisatie is werk en inkomen.

Ambtelijke ondersteuning:
I.Grootendorst (Imre)
Gemeente Krimpen aan den IJssel, Afdeling Samenleving
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Email:imregrootendorst@krimpenaandenijssel.nl