Samenstelling

Invloed op de Wet maatschappelijke ondersteuning,
de Jeugdhulp en de Participatiewet.
.
De gemeente Krimpen aan den IJssel wil inwoners actief betrekken bij het vormgeven, uitvoeren
en evalueren van het beleid in het Sociaal Domein. Daarom is in 2007 besloten een adviesraad in  te stellen van 12 leden plus een onafhankelijk voorzitter.
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd en ongevraagd op beleidsmatig niveau over de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet en de Participatiewet (werk en inkomen).
Het is belangrijk dat deze adviesraad uit een groep mensen bestaat, die de Krimpense samenleving breed vertegenwoordigt.

 

 

 

M. Clement (Margriet) .
B. Prins (Bart) .
P. Coté (Philp) (voorzitter) De adviesraad sociaal domein, gevoed door ervaringen van betrokkenen, adviseert het gemeentebestuur over de uitvoering van de Participatiewet, Jeugdwet en Wmo 2015. Door mijn werk als juridisch adviseur privacy weet ik hoe groot de rol van de gemeente in het sociaal domein is geworden als gevolg van deze wetten. Ik vind het belangrijk dat het sociaal beleid van de gemeente Krimpen aan de IJssel en de uitvoering daarvan zo goed mogelijk aansluit bij de behoeften van de burgers. Samen met de andere leden van de adviesraad sociaal domein wil ik het gemeentebestuur vooral daarover adviseren.
IMG_0692E.P. Ruit (Bert) De zorg voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten verandert. Vanuit de betrokkenheid van de kerken op deze thema’s wil ik namens de kerkelijke gemeenten in Krimpen a/d IJssel meedenken en adviseren in het gemeentelijke beleid rond het Sociaal Domein.

S. Duchatteau (Syl) k ben sinds januari 2019 lid van de adviesraad , ik vind het belangrijk dat de “stem” van de inwoners van Krimpen gehoord wordt en dat advies gegeven kan worden aan het bestuur/ de gemeenteraad. Ben in verschillende gelederen actief in Krimpen. Houdt mij voornamelijk bezig met “participatie” en hoop nog lang actief deel te kunnen nemen als lid van de adviesraad.

N.J. Bakker (Nico) De PCOB heeft mij gevraagd om haar achterban te vertegenwoordigen in de Adviesraad Sociaal Domein. Ik wil graag bijdragen aan een zorgzame samenleving waarin we elkaar helpen en zo nodig een beroep mogen doen op de aanwezige voorzieningen. De adviesraad is een schakel om samen met anderen het niveau van de voorzieningen hoog te houden en deze zo nodig uit te breiden.
Ik wil mij inzetten om als lid van ASD de gemeenteraad van goede adviezen te voorzien om zo burgers van dienst te zijn die een beroep moeten doen op de voorzieningen.
 H.A. Veenema (Herman) (secretaris) Ik wil als secretaris bijdragen aan het goed functioneren van de adviesraad. Zal me daarvoor inzetten. Het is belangrijk dat er goede voorzieningen zijn voor diegenen, die dat nodig hebben en hoop dat we met onze raad aangeven, wat belangrijk is en er in ons mooie dorp een goed leefklimaat is voor alle inwoners.
M. Baltissen (Mathieu)  

J. Tuerlings (José)  .In april 2019 ben ik benoemd als lid van de Adviesraad. Ik zet graag mijn kennis en ervaring in om van toegevoegde waarde te zijn en middels de adviezen van de Adviesraad aan het Gemeentebestuur een positieve bijdrage te leveren aan de beleidsvoering en uitvoering op het gebied van het Sociaal Domein. Mede vanuit mijn andere vrijwilligersfuncties als Ambassadeur Mantelzorg en Bestuurslid KBO (Katholieke Bond van Ouderen) onderschrijf ik het belang van een goede, zorgzame uitvoering van de wetgeving voor alle betrokken inwoners van Krimpen aan den IJssel.

A. Mastenbroek (Anja) Sinds april 2017 ben ik lid van de adviesraad. Ik vertegenwoordig geen organisatie, maar kom in mijn functie als zelfstandig Mantelzorgmakelaar alle facetten van het sociaal domein in de praktijk tegen. Ook ben ik mantelzorger en beschermingsbewindvoerder voor mijn hoogbejaarde moeder. In het verleden ben ik actief geweest in de lokale politiek..

IMG_0695C. ter Woort (Christa)  “Doordat de verantwoordelijkheid voor het Sociaal domein nu bij de gemeente ligt is het van belang dat de beschikbare financiële middelen optimaal worden ingezet. Ik vind het daarom belangrijk om mij in te zetten en mee te denken. Door onafhankelijk lid te zijn van de Adviesraad ben ik in de gelegenheid om op deze manier gevraagd en ongevraagd te kunnen adviseren over het gemeentelijke beleid op het gebied van de WMO, Participatiewet en Jeugdwet.”
  
Vacature

Ambtelijke ondersteuning:
M. Noorlander (Michel)
Gemeente Krimpen aan den IJssel, Afdeling Samenleving
Postbus 200
2920 AE Krimpen aan den IJssel
Email :michelnoorlander@krimpenaandenijssel.nl