Vergaderingen

De Adviesraad Sociaal Domein Krimpen vergadert 6 á 8 keer per jaar. Het vergaderschema treft u op deze pagina aan. De agenda wordt in de week voor de vergadering opgenomen in de Gemeentepagina in de IJssel- en Lekstreek.

De vergaderingen zijn openbaar, dat wil zeggen dat iedereen die de vergadering wil bijwonen van harte welkom is. Als u iets te vragen hebt, dan is er gelegenheid bij de rondvraag op de vergadering. Maar u kunt ook voorafgaande aan de vergadering overleggen met de secretaris of diens vervanger.

Veelal vergadert de Adviesraad Sociaal Domein in één van de vergaderzalen van de Tuyter.  Op het bord in de hal van de Tuyter wordt vermeld waar de vergadering precies plaats vindt.

Krimpen aan den IJssel 13-07-2013 023

Aanvang van de vergadering is 19.45 uur.