Adviesraad Sociaal Domein

De Adviesraad Sociaal Domein vormt sinds februari 2007 de brug tussen inwoners en de gemeente Krimpen aan den IJssel. 

Adviesraad Sociaal Domein

Om de welzijnstaken efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren, verplicht de wet de gemeenten om burgers en belangenorganisaties van burgers te betrekken bij het vormgeven, uitvoeren en evalueren van het beleid in het Sociaal Domein. Daarom werden adviesraden geïnstalleerd. Krimpen aan den IJssel kent sinds februari 2007 een Adviesraad Sociaal Domein (ASD). De ASD vormt de brug tussen inwoners en gemeente.
De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk orgaan. De ASD geeft gevraagd en ongevraagd advies op beleidsmatig niveau aan het College van Burgemeester en Wethouders op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Jeugdwet en de Participatiewet. De ASD gaat over wonen, werken en inkomen, over actief betrokken zijn bij de maatschappij, over leven met een (chronische) ziekte of handicap en over (veilig) opgroeien.  

Leden

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) bestaat uit 13 leden die met elkaar de Krimpense samenleving breed vertegenwoordigen. Leden zijn vrijwilligers die ervaringsdeskundige zijn op een van de gebieden van het Sociaal Domein (WMO, Participatiewet, Jeugdwet) of vrijwilligers die deelnemen namens een belangenorganisatie (Seniorenplatform, NPV, Kerken, Ouderenbonden, mantelzorg).

Contact 

Heb je vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op door een email te sturen!